1. Haberler

  2. Ekonomi

  3. TKDK, Kalkınma adına ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyor
TKDK, Kalkınma adına ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyor

TKDK, Kalkınma adına ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği (AB) fonlarını kullanmak suretiyle kırsal kalkınma alanındaki yatırımları destekliyor.

A+A-

IPARD yani Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Kahramanmaraş’ta çok sayıda yatırımı destekleyen TKDK, kentimiz için stratejik öneme sahip olan dondurma üretimi ve süt hayvancılığı projelerine de çok ciddi destekler vermektedir. Kahramanmaraş İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan’ı ziyaret ettik ve TKDK’nın süt üreticilerine ve dondurma sektörüne verdiği desteklere ilişkin keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

TKDK HANGİ SEKTÖRLERİ DESTEKLİYOR?

Kurumumuz, et, süt ve yumurta üretimi, işlemeye yönelik yatırımlar, çiftlik faaliyetleri ve iş geliştirme olmak üzere üç ana grupta projelere destek vermektedir. Hayvancılık kapsamında, et ve süt üretimi yapan büyükbaş ve küçükbaş çiftliklerin kurulmasına destek vermekteyiz. Peynir, yoğurt, ayran ve dondurma gibi ürünlerin üretileceği süt işleme tesisleri de hibelerden yararlanabiliyor. Modern, yüksek standartları olan kesimhanelerin yanı sıra meyve ve sebzelerin soğuk muhafazasını sağlamaya dönük soğuk hava depolarının kurulmasına ilişkin projeleri destekliyoruz. Meyve ve sebzelerin ayıklanması, tasnif edilmesi ve paketlenmesine yönelik yatırımlar için de hibe talebinde bulunulabiliyor.

Uyguladığımız kırsal kalkınma programı çerçevesinde su ürünlerini işleyen tesisler de desteklenmektedir. Ayrıca sucuk, sosis, salam ve kavurma üretimi yapan mevcut işletmelerin modernizasyonunu amaçlayan projeleri destekliyoruz. Bütün bu saydığımız sektörlerin yanı sıra çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme ana başlığı altında yer alan ve birbirinden farklı sektörlerden sunulan projelere de destek veriyoruz. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, mantar üretimi, arıcılık, fide/fidan yetiştiriciliği, makine parklarının kurulması, kırsal turizm, kültür balıkçılığı, yenilenebilir enerji, katma değerli ürünler ve el sanatları bu çerçevede değerlendirilmektedir.

ahmet-cemil-ceyhan1.jpg

SÜT HAYVANCILIĞINI NASIL DESTEKLİYORSUNUZ?

Süt hayvancılığı kapsamında büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere çiftliklerin kurulmasına destek vermekteyiz. Kurumumuzun desteği ile en az 10, en fazla 120 süt ineği veya en az 5, en fazla 50 süt veren manda veya en az 50, en fazla 500 süt veren keçi ya da koyun kapasitesine sahip çiftliklerin inşa edilmesi mümkün olmaktadır. Yeni çiftliklerin kurulmasına yönelik projelerin yanı sıra mevcut işletmelerin modernizasyonunu içeren yatırımlar da destek kapsamındadır. 

SÜT HAYVANCILIĞI PROJELERİNDE HANGİ HARCAMALAR İÇİN DESTEK TALEP EDİLEBİLİR?

Süt hayvancılığı yatırımlarında, inşaat işleri, makine/ekipman alımı, danışmanlık ve görünürlük harcamalarına destek verilmektedir. Yatırımcımız, Kurumumuzun web sitesinde yer alan uygun harcamalar listesini dikkate alarak destek talebinde bulunacağı harcamaları belirleyerek projesini hazırlayabilir. Ahırların ve ağılların inşası, süt sağım ve depolama odalarının inşası, yem depoları ve gübre depolamaya yönelik inşaat işleri, süt sağım makineleri, yem hazırlama ekipmanları, hayvan bakımı için makine/ekipmanlar ile gübre işlemeye yönelik makineler dâhil çiftliğin ihtiyaç duyduğu daha birçok harcama kalemi, uygun harcamalar listesinde yer almaktadır.

tkdk-001.jpg

YAPILACAK YATIRIMLAR BELİRLİ BİR ORANDA MI DESTEKLENİYOR?

Evet. Uyguladığımız programda sektörler için hibe oranları belirlenmiş durumdadır.  Hayvancılık işletmelerine %40 ile %70 arasında değişen oranda hibe verilmektedir. Yeni işletmeler ve kapasite artırımı yapan mevcut çiftlikler % 40 oranında hibe ile desteklenmektedir. Kapasite artırımı yapmayan mevcut işletmelere % 50 oranında hibe desteği verilmektedir. Kapasitesi 10-50 inek veya 50-250 koyun/keçi veya 5-25 manda olan mevcut süt çiftlikleri ise %60 oranında hibe desteğinden istifade edebilmektedir. Ayrıca bu sektörde hibe oranı, başvuru sahibinin 40 yaşın altında olmasına, yatırımın dağlık alanda gerçekleştirilmesine bağlı olarak % 5 oranında artmaktadır.

HAYVANCILIK PROJELERİNDE YATIRIM BEDELİ İLE İLGİLİ BİR SINIRLAMA VAR MI?

Kırsal kalkınma programı kapsamında desteklediğimiz sektörlerde yapılacak yatırımların uygun harcama tutarlarına ilişkin alt ve üst limitler bulunmaktadır. Avro bazında belirlenmiş bu alt ve üst limitleri esas almak suretiyle hak edilen hibe oranınca destek verilebilmektedir. Hayvancılık yatırımlarında yaklaşık olarak en az 32.000 Türk Lirası, en fazla 3.2 Milyon Türk Lirası uygun harcama yapılabilir.

tkdk1.jpg

SÜT ÜRETİM ÇİFTLİKLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR OLAN KAHRAMANMARAŞ DONDURMASINA NASIL DESTEK VERMEKTESİNİZ?

Dondurma, Kahramanmaraş’ın önemli değerleri arasında yer alıyor. Biz de şehrimizin marka değerine ciddi katkısı olan dondurmanın daha yüksek standartlara sahip tesislerde üretilmesi adına destek vermekteyiz. Hem mevcut hem de yeni dondurma üretim tesisleri, günlük süt işleme kapasitesine bağlı olarak iki farklı başlık altında TKDK desteklerinden yararlanabilir.  Günlük süt işleme kapasitesi en az 10 ton, en fazla 70 ton olan bir tesis, işleme ve pazarlama kapsamında %40 ile %50 arasında değişen oranda hibe alabilmektedir. Günlük en fazla 10 ton süt işleme kapasitesine sahip dondurma üretim tesisleri ise katma değerli ürünler kapsamında %55 oranında hibe desteğinden yararlanabilmektedir.

DONDURMA ÜRETİM TESİSLERİNDE HANGİ HARCAMALARA DESTEK VERİLİYOR?

Hayvancılık sektörü için ifade ettiğimiz gibi dondurma üretim tesislerinde de yatırımcıların projelerinde yer vereceği yapım işleri, makine/ekipman alımı, danışmanlık ve görünürlük alanındaki harcamalar, kurumumuz tarafından desteklenmektedir. Üretim sürecinde yer alan, işletmenin gereksinim duyduğu inşaat işleri, makine/ekipman alımları kurumumuz tarafından destekleniyor. Yatırımcılarımız, projelerinde bu uygun harcama kalemlerine yer vermek suretiyle destek alabilecektir.

tkdk2.jpg

DONDURMA ÜRETİM TESİSİ PROJELERİNDE DE YATIRIM BEDELİNE İLİŞKİN PARASAL BİR SINIRLAMA SÖZ KONUSU MU?

Dondurma üretimine ilişkin proje, işleme ve pazarlama kapsamında sunulur ise yaklaşık olarak en az 200.000 Türk Lirası, en fazla 20 Milyon Türk Lirası uygun harcamaya sahip olabilir. Eğer katma değerli ürünler kapsamında, nispeten daha küçük ölçekli bir üretim tesisi kurulacak ise en az 32.000 Türk Lirası, en fazla 3.2 Milyon Türk Lirası uygun harcama yapılabilir.

PEKİ BU DESTEKLERDEN KİMLER İSTİFADE EDEBİLİR?

Kurumumuzun destek verdiği sektörlerde yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir ve uygun projeleriyle bu desteklerden yararlanabilir.

BU DESTEKLER ÜLKE GENELİNDE Mİ VERİLİYOR?

IPARD yani kırsal kalkınma programı aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 42 ilde uygulanmaktadır. Şehrimizin bu açıdan şanslı iller arasında yer aldığını ifade edebiliriz.

PROGRAMIN UYGULANDIĞI KENTLER İÇİN AYRILMIŞ BÜTÇE YA DA PROJE SAYISI SÖZ KONUSU MU?

tkdk3.jpg

Program kapsamında iller için ayrılmış herhangi bir bütçe yada proje sayısı söz konusu değildir. İlgili çağrı dönemi için ayrılmış bütçe esas alınarak yatırımlar desteklenmektedir. Şehir olarak ne kadar çok ve ne kadar iyi proje hazırlarsak desteklerden de o kadar çok pay almamız mümkün olacaktır.

YATIRIMCILAR KURUMUNUZA NE ZAMAN PROJE SUNABİLİR?

Başvuruların kabul edileceği tarih, bir çağrı ilanı ile duyurulmaktadır. 6. Çağrı dönemi başvurularının kabulü, Ağustos ayının sonu itibariyle tamamlandı. Arkadaşlarımız şu anda bu başvuruları inceliyorlar. Yeni başvuru dönemi için vatandaşlarımızın Kurumumuz duyurularını takip etmesini rica ediyorum.

BAŞVURULAR NASIL BİR DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULUYOR?

Koordinatörlüğümüze sunulan başvurulara ilişkin ilk değerlendirme il düzeyinde gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde bu eksikliklerin verilen süre içerisinde tamamlanması istenmektedir. İlk aşamada uygun görülen başvurular analiz, sıralama ve nihai değerlendirme adına Kurum Merkezine gönderilmektedir. Netice itibariyle başarılı bulunan başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanarak yatırım süreci başlatılmaktadır.

HİBE ÖDEMESİNİ NE ZAMAN VE NE ŞEKİLDE YAPIYORSUNUZ?

Değerlendirme süreci sonunda uygun bulunan başvurular için yatırımcılarla sözleşme imzalamaktayız. Daha sonra yatırımcı tesisini inşa ediyor hibe ödemesini alıyor, makine/ekipman alımını gerçekleştiriyor destek ödemesini en kısa sürede kendi banka hesabına yapıyoruz.

tkdk4.jpg

BAŞVURULAR HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTEYENLER NEREYE BAŞVURABİLİR?

İl Koordinatörlüğümüzde vatandaşlarımızın bilgi taleplerini karşılamak üzere kurduğumuz bir Yardım Masası var. Hemşerilerimiz, Yardım Masasını ziyaret etmek suretiyle desteklerimizle ilgili bilgi ve bilgilendirme dokümanı edinebilir. Ayrıca 444 85 35 numaralı çağrı merkezimizi arayarak veya www.tkdk.gov.tr web adresini ziyaret ederek de bilgi alabilirler. Facebook, instagram ve twitter da TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü’nü takip ederek de desteklerimiz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirler.

PEKİ TKDK, BUGÜNE KADAR KAHRAMANMARAŞ’TA NELER YAPTI?

Kahramanmaraş’ta ilk hibe ödemesini yaptığımız 2012 yılından bugüne kadar toplam yatırım bedeli 330 Milyon TL olan 330 adet projeye destek verdik. Faaliyete geçen yatırımlar için şu ana kadar 121 Milyon TL hibe ödedik. Şehrimizin dört bir yanında yapımı devam eden 50 adet projenin de tamamlanmasıyla 160 Milyon TL hibeyi Kahramanmaraş’a kazandırmış olacağız.

Kurumumuzun bu destekleriyle 81 adet çiftlik, 8 adet mandıra, 6 adet dondurma üretim tesisi, 5 adet soğuk hava deposu, 1 adet kesimhane, 5 adet güneş enerji santrali, 42 adet turizm tesisi, 4 adet zeytinyağı fabrikası, 2 adet tarhana imalathanesi, 4 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi, 3 adet yöresel ürün imalathanesi kuruldu. Ayrıca Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine dair 145 adet yatırımın yanı sıra 7 adet arıcılık projesine de bu süreçte destek verdik.

KURUMUNUZUN SÜT HAYVANCILIĞI VE DONDURMA ÜRETİMİ ALANINDA DESTEKLEDİĞİ TESİSLERLE İLGİLİ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

Bugüne kadar TKDK destekleriyle Kahramanmaraş’ta 34 adet süt üretim çiftliği kuruldu. Bu çiftliklerde 4.000 adet sağmal, toplam 7.000 adet hayvan bulunmaktadır. Yılda 16.000 ton süt üretimi gerçekleştirilmektedir. Dondurma üretiminde ise 6 adet tesisi desteklemiş durumdayız. Faaliyetlerini çok daha yüksek standartlarda sürdüren bu tesislerde yılda yaklaşık 30.000 ton süt işlenmekte ve 20.000 ton dondurma üretimi yapılmaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun sağladığı bu destekler ile Kahramanmaraş’a yeni ve modern tesisler kazandırılmaktadır. Bu tesisler sayesinde yeni istihdam olanakları doğuyor ve şehrimiz daha fazla üretiyor.  

Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.