1. Haberler

  2. Gündem

  3. Gecikmiş olsa da doğru adım
Gecikmiş olsa da doğru adım

Gecikmiş olsa da doğru adım

Avukat Ertuğrul Hüdayioğlu yargı reformuna ilişkin sorularımıza yanıt verdi. Hüdayioğlu; “gecikmiş olsa da yargı sistemimiz için doğru bir adım olarak görüyorum” dedi.

A+A-

YENİ YARGI REFORMUNU NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? GEREKLİ MİYDİ?

Getirilmek istenen en önemli husus, Yasama ve yürütme ile birlikte, Devletin vazgeçilmez unsurlarından olan Yargıda, Yargının bağımsızlığı yanında, Tarafsızlık konusunda son yıllarda ortaya çıkan soru işaretlerinin giderilmesine yönelik, Donanımlı, kaliteli, Liyakatli, kişiler aracılığıyla yargılamanın yapılmasını sağlamak amacıyla, öncelikle sayıları 100ün çok üzerinde olan Hukuk Fakültesi mezunlarının Hangi hukuk mesleğini seçerlerse seçsinler, mesleği yapabilmeleri için "Hukuk Mesleğine giriş sınavlarında" başarılı olma şartının getirilmesi; Gecikmiş de olsa, Yürürlüğe giriş tarihi, dikkate alınarak semerelerini 4-5 yıl sonra da verecek olsa Yargı sistemimiz için doğru bir adım olarak görüyorum. { Bu sınav Hukuk fakültelerine bu yıl başlayacak öğrenciler için geçerli kılınmış olup, Halen üniversitelerde öğrenim görenleri kapsamamaktadır)

3713 sayılı Terörle mücadele kanunun EK-41. Maddesinin değiştirilmesi sırasında, "Haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan açıklamaların suç oluşturmayacağı' şeklindeki 7. Maddenin 2. Fıkrasına yapılan ilave Yanlış anlamaları önlemek, Hakimlerin karar verirken daha rahat hareket etmelerine sağlayabilme, açısından faydalı olmuştur. Aile Mahkemelerinde  Uzman Psikolog ve pedagoglardan  faydalanılması ile ilgili 4787 sayılı yasada 5. Madde ile getirilen yenilikler, Aile hukukunda Arabuluculuk  sisteminin başlatılmasına yönelik çalışmaların ilk ayağı olarak değerIendirildiğinde faydalı olmakla birlikte, Hukuki donanıma sahip Arabulucularca yöneltilecek arabuluculuk sürecinde, Psikolog ve pedagoglardan daha faydalı biçimde yararlanılabileceğini düşünüyorum. Önceki düzenlemelerle, Uzlaşma hususunda, hukukçu olmayan kişilerin yetkilendirilmesi, Uzmanlık müessesesinin başından amaçlanan sonuçlara ulaşmasını engellediği kanaatindeyim, Yargı paketinde, Uzlaştırmacıların Hukukçular dışındaki Hemen hemen her meslekten seçilmesi usulüne devam edilmesi, bu konuda sorunların artarak devam etmesine neden olacak düşüncesindeyim.

Buna rağmen Uzlaşma kapsamındaki suçlarla ilgili, C. Savcılığınca belirlenecek İdari para cezasının yatırılması koşuluyla " Kamu davası açılmaması " yetkisinin C. Savcılarına verilmesi, Mahkemelerin iş yükünü azaltacak olması nedeniyle faydalı olmuştur. CMUK ].02 madde kapsamında Sanıkların Tutukluluk sürelerinin Ağır ceza mahkemeleri dışında Altı ay, Ağır ceza Mahkemelerinde 1Yıl, Terör suçlarında, en fazla 2 yılı aşmamasına ilişkin getirilen hükümler, Hem Uluslararası kuruluşlar nezdinde Hem de Avrupa insan hakları Mahkemesinde Ülkemizin hukuk sisteminin sorgulanmasını önleyecek nitelikte faydalı düzenlemelerdir. Aynı şekilde 5237 sayılı Ceza yasasının 250. Mad. ile getirilen seri yargılama usulü, 251. Md ile getirilen Basit yar. Usulüne ilişkin düzenlemeler Yargıyı Hızlandırma amaçlı düzenlemelerdir.  7.253. madde de Uzlaşma kapsamındaki genişletilmesi, uzlaşmacıların, Yeterli donanıma sahip hukukçulardan oluşması gerektiği hususunun dikkate alınmamış olması nedeniyle, yukarda belirttiğimiz gibi fayda getireceği kanaatında değilim. 286. Md gereği İstinaf Mahkemesi kararlarının Bazı suçlar bakımından Temyiz tabi olması, Gene Ceza yargılamasında daha önceki düzenlemelerle ortaya çıkan çok önemli, sakıncaları önlemek amaçlıdır.

EN ÖNEMLİ GÖRDÜĞÜNÜZ AÇILIM HANGİSİDİR?

En önemli gördüğünüz açılım: 1. Tutukluluk sürelerinin kısaltılması, 2. Hukuk mesleklerine giriş sınavı getirilmesi 3. İstinaf mahkemesi kararlarının Temyiz edilebilir olması 4. Yargının İş yükünün azaltılmasına dönük değişiklikler

BAZI BARO BAŞKANLARININ METİN FEYZİOĞLU’NA GÖSTERMİŞ OLDUĞU BİR TEPKİ VAR. BUNU NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Prof Metin Feyzioğlu’na gösterilen tepki; Bu yargı paketinin hazırlanmasında en büyük emeğe sahip Sayın Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na, getirilen ve bu yargı paketiyle ilgisi olmayan, eleştirileri haklı bulmamız mümkün değildir. Yani Sayın Feyzioğlu'ndan 10 yıllık gecikme ile hazırlanabilen bu paketteki yeterli olmasa da başlangıç olarak alınması gereken reformları tehlikeye atacak, fevri davranışlar beklemek ne kadar doğru olurdu, bunu anlamak mümkün değildir. Tüm hukukçuların, Sayın Feyzioğlu’nun, Bazı hususlardan  taviz vererek de olsa, yaptığı fedakarlığa saygı duyması  gerektiği kanaatindeyim.

REFORMDA AVUKATLARI İLGİLENDİREN EN ÖNEMLİ UNSUR NEDİR?

Avukatlık mesleğinin yukarda belirttiğimiz 10 yıllık gecikme ile " sınav''lı hale getirilmiş olması nedeniyle Kısa vadede, Toparlanıp Eski toplumda saygı gören konuma ulaşması için Çok gayret

gösterilmesi gerektiği kanaatindeyim. Avukatların % 5’in bile etkilemeyecek  bazı koşullara bağlı olarak Yeşil Pasaport  verilmesi  bu hakka sahip olanlar için bir yenilik getirmektedir. Sonuç olarak Yargı reformunun, gecikmiş bazı düzenlemelerin hukuk sistemimize dahil edilmesi için bir başlangıç olduğu, bu reformların özellikle hukuki süzgeçten, Hukukçuların görüşlerinden faydalanılarak devam ettirilmesi gerektiği kanaatıyla, Hepimiz için Hayırlı olmasını temenni ediyorum.

YENİ YARGI REFORMUNU NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? GEREKLİ MİYDİ?

Getirilmek istenen en önemli husus, Yasama ve yürütme ile birlikte, Devletin vazgeçilmez unsurlarından olan Yargıda, Yargının bağımsızlığı yanında, Tarafsızlık konusunda son yıllarda ortaya çıkan soru işaretlerinin giderilmesine yönelik, Donanımlı, kaliteli, Liyakatli, kişiler aracılığıyla yargılamanın yapılmasını sağlamak amacıyla, öncelikle sayıları 100ün çok üzerinde olan Hukuk Fakültesi mezunlarının Hangi hukuk mesleğini seçerlerse seçsinler, mesleği yapabilmeleri için "Hukuk Mesleğine giriş sınavlarında" başarılı olma şartının getirilmesi; Gecikmiş de olsa, Yürürlüğe giriş tarihi, dikkate alınarak semerelerini 4-5 yıl sonra da verecek olsa Yargı sistemimiz için doğru bir adım olarak görüyorum. { Bu sınav Hukuk fakültelerine bu yıl başlayacak öğrenciler için geçerli kılınmış olup, Halen üniversitelerde öğrenim görenleri kapsamamaktadır)

3713 sayılı Terörle mücadele kanunun EK-41. Maddesinin değiştirilmesi sırasında, "Haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan açıklamaların suç oluşturmayacağı' şeklindeki 7. Maddenin 2. Fıkrasına yapılan ilave Yanlış anlamaları önlemek, Hakimlerin karar verirken daha rahat hareket etmelerine sağlayabilme, açısından faydalı olmuştur. Aile Mahkemelerinde  Uzman Psikolog ve pedagoglardan  faydalanılması ile ilgili 4787 sayılı yasada 5. Madde ile getirilen yenilikler, Aile hukukunda Arabuluculuk  sisteminin başlatılmasına yönelik çalışmaların ilk ayağı olarak değerIendirildiğinde faydalı olmakla birlikte, Hukuki donanıma sahip Arabulucularca yöneltilecek arabuluculuk sürecinde, Psikolog ve pedagoglardan daha faydalı biçimde yararlanılabileceğini düşünüyorum. Önceki düzenlemelerle, Uzlaşma hususunda, hukukçu olmayan kişilerin yetkilendirilmesi, Uzmanlık müessesesinin başından amaçlanan sonuçlara ulaşmasını engellediği kanaatindeyim, Yargı paketinde, Uzlaştırmacıların Hukukçular dışındaki Hemen hemen her meslekten seçilmesi usulüne devam edilmesi, bu konuda sorunların artarak devam etmesine neden olacak düşüncesindeyim.

Buna rağmen Uzlaşma kapsamındaki suçlarla ilgili, C. Savcılığınca belirlenecek İdari para cezasının yatırılması koşuluyla " Kamu davası açılmaması " yetkisinin C. Savcılarına verilmesi, Mahkemelerin iş yükünü azaltacak olması nedeniyle faydalı olmuştur. CMUK ].02 madde kapsamında Sanıkların Tutukluluk sürelerinin Ağır ceza mahkemeleri dışında Altı ay, Ağır ceza Mahkemelerinde 1Yıl, Terör suçlarında, en fazla 2 yılı aşmamasına ilişkin getirilen hükümler, Hem Uluslararası kuruluşlar nezdinde Hem de Avrupa insan hakları Mahkemesinde Ülkemizin hukuk sisteminin sorgulanmasını önleyecek nitelikte faydalı düzenlemelerdir. Aynı şekilde 5237 sayılı Ceza yasasının 250. Mad. ile getirilen seri yargılama usulü, 251. Md ile getirilen Basit yar. Usulüne ilişkin düzenlemeler Yargıyı Hızlandırma amaçlı düzenlemelerdir.  7.253. madde de Uzlaşma kapsamındaki genişletilmesi, uzlaşmacıların, Yeterli donanıma sahip hukukçulardan oluşması gerektiği hususunun dikkate alınmamış olması nedeniyle, yukarda belirttiğimiz gibi fayda getireceği kanaatında değilim. 286. Md gereği İstinaf Mahkemesi kararlarının Bazı suçlar bakımından Temyiz tabi olması, Gene Ceza yargılamasında daha önceki düzenlemelerle ortaya çıkan çok önemli, sakıncaları önlemek amaçlıdır.

EN ÖNEMLİ GÖRDÜĞÜNÜZ AÇILIM HANGİSİDİR?

En önemli gördüğünüz açılım: 1. Tutukluluk sürelerinin kısaltılması, 2. Hukuk mesleklerine giriş sınavı getirilmesi 3. İstinaf mahkemesi kararlarının Temyiz edilebilir olması 4. Yargının İş yükünün azaltılmasına dönük değişiklikler

BAZI BARO BAŞKANLARININ METİN FEYZİOĞLU’NA GÖSTERMİŞ OLDUĞU BİR TEPKİ VAR. BUNU NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Prof Metin Feyzioğlu’na gösterilen tepki; Bu yargı paketinin hazırlanmasında en büyük emeğe sahip Sayın Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na, getirilen ve bu yargı paketiyle ilgisi olmayan, eleştirileri haklı bulmamız mümkün değildir. Yani Sayın Feyzioğlu'ndan 10 yıllık gecikme ile hazırlanabilen bu paketteki yeterli olmasa da başlangıç olarak alınması gereken reformları tehlikeye atacak, fevri davranışlar beklemek ne kadar doğru olurdu, bunu anlamak mümkün değildir. Tüm hukukçuların, Sayın Feyzioğlu’nun, Bazı hususlardan  taviz vererek de olsa, yaptığı fedakarlığa saygı duyması  gerektiği kanaatindeyim.

REFORMDA AVUKATLARI İLGİLENDİREN EN ÖNEMLİ UNSUR NEDİR?

Avukatlık mesleğinin yukarda belirttiğimiz 10 yıllık gecikme ile " sınav''lı hale getirilmiş olması nedeniyle Kısa vadede, Toparlanıp Eski toplumda saygı gören konuma ulaşması için Çok gayret

gösterilmesi gerektiği kanaatindeyim. Avukatların % 5’in bile etkilemeyecek  bazı koşullara bağlı olarak Yeşil Pasaport  verilmesi  bu hakka sahip olanlar için bir yenilik getirmektedir. Sonuç olarak Yargı reformunun, gecikmiş bazı düzenlemelerin hukuk sistemimize dahil edilmesi için bir başlangıç olduğu, bu reformların özellikle hukuki süzgeçten, Hukukçuların görüşlerinden faydalanılarak devam ettirilmesi gerektiği kanaatıyla, Hepimiz için Hayırlı olmasını temenni ediyorum.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.