KMTSO’DA AR-GE VE İNOVASYON DESTEKLERİ BİLGİ GÜNÜ

Avrupa İşletmeler Ağı AKDENİZ projesi kapsamında KOSGEB K.Maraş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, “Ar-Ge İnovasyon Destekleri Bilgi Günü” gerçekleştirildi.

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
KMTSO’DA AR-GE VE İNOVASYON DESTEKLERİ BİLGİ GÜNÜ

Toplantıda, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu açılış konuşmalarını yaptı.

 KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük, “Bugün burada bir yanda iş dünyası, bir yanda kamu kesimi ve bir yanda da akademi dünyası bir araya gelerek Ar-Ge ve inovasyona sağlanan destekleri ve teşvikleri tartışmayı ve bunu yaparken de bu üç kurum arasındaki işbirliği ve koordinasyonu nasıl sağlayabileceğimizi masaya yatırmayı hedefliyoruz. İşletmeler için bilgi ya da tekniğin hızlı şekilde üretime yansıması ve ticarileşmesi çok önemlidir. Bu itibarla batılı ülkelerde, özellikle sanayileşme konusunda mesafe almış ülkelerde, bilginin ticarileşmesi daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleşmektedir. Bunun da altında yine ar-ge destekleri ve bununla birlikte kuvvetli kamu-üniversite-sanayi işbirliği yatmaktadır.” dedi.

 İleri teknoloji üretiminde ün kazanmış ülkelerde, özellikle üniversite–sanayi işbirliğinin ilk başta üniversitelerdeki ar-ge merkezlerinde başladığını ve her iki kesimin bir araya gelerek sorunlara birlikte çözüm aramak suretiyle müşterilerin isteklerine yanıt vermek ve yenilikleri geliştirmek için faaliyette bulunduklarını ifade eden Karaküçük, “Bu merkezlerde üretilen ekonomik çözümler zaman içerisinde bu çalışmaları öyle bir hale getirmiştir ki, üniversitelerdeki ar-ge merkezleri sanayi kuruluşlarının bünyesinde kurulmaya, akademik personel fabrikalarda bizzat ar-ge faaliyeti gerçekleştirmeye başlamıştır. Bizler de kamu-üniversite-sanayi işbirliği için bir gerekli altyapıyı oluşturmak adına Sütçü İmam Üniversitesi, Ticaret Sanayi Odası ve KOSGEB işbirliği ile teknokent, Üskim ve tekmer gibi önemli projelere imza atmış bulunuyoruz. Üniversite yerleşkesi içerisinde Tekmer ve Teknokent kuruluşlarına iştirak edilmiştir. 2011 yılında protokolü imzalanan Tekmer’de bugün itibariyle 11 işletme KOSGEB’in ar-ge desteğinden yararlanmak suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Geçen yıl düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarında 38 proje Odamız fuayesinde iş dünyasına sunularak üniversite ve sanayinin yakınlaşmasına katkıda bulunulmuştur.” dedi. 

Kahramanmaraş’ın ekonomisi hakkında da bilgi veren Karaküçük, “Kahramanmaraş son 7 yılda 5 milyar dolar reel sektör yatırımı yaparak, bugün yılda 6 milyar lira sanayi hasılası ve 2 milyar dolar dış ticaret hacmi üreten bir sanayi kenti durumunda olup, 2023 ihracat hedefi 5 milyar dolardır. Bugün resmi istatistiklere baktığımızda, Adana, Kayseri, Denizli, Mersin, Manisa, Eskişehir gibi illeri geride bırakarak sanayi enerji tüketiminde 11. sıraya yerleşmiştir. Diğer yönden sanayi işletmelerimizin profiline baktığımızda maalesef bazı kurumsal firmaların dışında birçok işletmemizin ciddi şekilde desteğe ihtiyacı olduğu görülmektedir. Bu imalat firmalarının ancak yüzde 30’unda üniversite mezunu yönetici bulunurken, gerçek anlamda ar-ge çalışması yürütülmesi bakımından firmaların yüzde 76’sında mühendis veya teknisyen istihdam edilmemektedir.  Bizler de bu nedenle, özellikle KOBİ’lerin yoğunlaştığı metal mutfak gereçleri, konfeksiyon, ayakkabıcılık, mobilya, kuyumculuk gibi sektörlerimizi destekliyor, bunların dışa açılmış birer büyük şirket olmaları için çaba sarf ediyoruz.

Bu sektörlerimizin dışa açılmalarını teminen geçen yıldan buyana 93 firmamızı, KOSGEB ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde masraflarının %60’ı KOSGEB, %25’İ Odamız tarafından karşılanmak suretiyle; Anuga, İtma, Ambiente, Gulfood, Hannover gibi birçok fuara götürerek ikili işbirliği görüşmeleri yaptırmış bulunuyoruz. Bu itibarla, sektörlerimizin kalite ve yeni ürün kabiliyetlerini geliştirmek ve ihracatta rekabet avantajı elde etmek bakımından ar-ge desteklerini konu alan bugünkü toplantımızın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK yetkilileri bizlere ar-ge ve inovasyon konusunda işletmelerimizin yararlanabilecekleri destekleri anlatacaklar ve kıymetli bilgiler verecekler, şimdiden kendilerine özellikle teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” dedi.

2023 Yılında Türkiye’nin Dünyanın İlk 10 Ekonomisi Arasına Girme Hedefi, Daha Yoğun Ar-Ge ve İnovasyona Bağlı

Avrupa İşletmeler Ağı AKDENİZ Projesi kapsamında düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri Bilgi Günü etkinliğinde Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu, “Ülkelerin dünya pazarında rekabet üstünlüğüne ve refaha ulaşmanın yolu teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyondaki üstünlükten geçmektedir. Bugün, ekonomik gelişmesini ve rekabet stratejisini bilgi ekonomisine dayandıran ülkeler, mevcut kurumsal yapılarını bilim, teknoloji ve bilişim odağıyla yeniden düzenlemektedir. 2023 yılında Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi ve belirlenen ulusal hedeflere ulaşabilmesi için daha yoğun Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütülmesi bir zorunluluktur. Ülkemizde Ar-Ge ve yeniliğe ayrılan kaynaklarda kayda değer artış sağlanmasına rağmen Ar-Ge harcamalarının milli gelir içerisindeki payı istenilen seviyede değildir. Ülkemiz ekonomisinin büyüklüğüne oranla yenilikçi ürün, hizmet ve süreç geliştirmek konusunda uluslararası karşılaştırmalarda geride olduğumuzu görüyoruz. Teknoloji ve inovasyon ortamının geliştirilmesi yolunda, buluşun ticarileşmesi süreçlerinin etkinleştirilmesi, rekabet öncesi işbirliklerinin arttırılması, üniversite-sanayi arasındaki etkileşimi geliştirecek mekanizmaların oluşturulması, Ar-Ge teşvik mekanizmalarının daha verimli kullanılması gibi konulardaki çalışmalarımızı hızlandırmak gerekiyor. Böylelikle mevcut ürün yelpazemizi de farklılaştıracak ve dünya piyasasında sıradanlıktan çıkaracak bir düzeye getirebiliriz. Ülkemizde uzun yıllardır ihmal edilen bu konularda son yıllarda gözle görülür bir biçimde bilinçlenme yaşanmaktadır. Kamu kesiminden, akademik çevrelere, iş dünyasından sivil topluma kadar pek çok kesim bilim, teknoloji ve inovasyon alanında çabalarını ve aralarındaki işbirliğini arttırmışlardır.” dedi.

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve İnovasyonun Önemini Kavradı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge ve İnovasyonun önemini kavradığını ifade eden Emiroğlu, “Kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü yüksek ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye” vizyonuna katkı sağlamak üzere: bugünkü etkinliğimizde de ayrıntılarına girilecek olan SanTez, Teknogirişim, Teknokent, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destekleri gibi birçok programı yürütmektedir. Bilindiği üzere, 2011 yılında yayımlanan 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dönüşmüştür. Bu değişimle; üniversite-sanayi işbirliği ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünleri üreten ve satan bir sanayi yapısı oluşturmak amaçlanmıştır. Bakanlığımız yeni yapısıyla birlikte, yenilikçilik, girişimcilik, üniversite-sanayi işbirliği, Ar-Ge ve markalaşma gibi konularda çok daha özel bir motivasyona sahip olmuştur. Son yıllarda yakalanan güven ve istikrar ortamı, ülkemize orta ve uzun vadeli programlar hazırlama imkânı vermiştir. Böyle bir ortamda yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan, güvenli ve sürdürülebilir bir üretim yapısına sahip çok daha rekabetçi ve yenilikçi bir reel sektör inşa etmemiz gerekiyor. Son dönemde uygulamaya başladığımız sanayi ve sektörel strateji belgeleri de aynı amacı taşımaktadır. Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’nde bulunan 72 eylemden 20 tanesi firmaların teknolojik gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Yeni teşvik sistemi de bu amacı taşıyan bir sistemdir. Yeni teşvik sistemiyle, daha yenilikçi ve nitelikli yatırımların daha iyi şartlarda desteklendiği bir model oluşturulmuştur.” dedi.

Türkiye, Bir Yandan Bilgi Üreten, Diğer Yandan Ürettiği Bilgiyi Ticarileştiren ve Yurtdışına İhraç Eden Bir Yapıya Kavuşmalıdır

Türkiye’nin, bir yandan bilgi üreten, diğer yandan ürettiği bilgiyi ticarileştiren ve yurtdışına ihraç eden bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan Emiroğlu, “Bu şekilde dönüşüm geçirmiş bir ekonomi, gerek ekonomik istikrar gerekse ödemeler dengesiyle ilgili sorunlara karşı en güçlü teminattır. Bu noktada özellikle ihracatla ilgili bir hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye 2002 yılından bu yana ihracatını artırırken, elbette bir pazar genişlemesine gitmiştir. Ancak ihracatımız sadece daha fazla sayıda firma ile daha fazla ülkeye ihracat yaptığımız için artmış değildir. Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler içinde, düşük teknolojiyle üretilen ürünlerin payı azalmış, orta seviye teknolojiye sahip ürünlerin payı da ciddi oranlarda artmıştır. Bundan sonraki süreçte ana hedefimiz, üretim ve ihracatımızın içinde yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmaktır. Bugün yüzde 5’ler seviyesinde olan bu payı yüzde 20’ler seviyesine çıkarmak zorundayız. Bilindiği üzere, 2023’te milli gelirin 2 trilyon dolar olması, bunun içindeki toplam Ar-Ge harcamasının ise 60 milyar dolar olması hedeflenmiştir. Bu hedefin tutturulmasında, 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” ile çok önemli destek ve muafiyetler sağladığımız Ar-Ge merkezlerine büyük rol düşmektedir. Bu merkezler, artık sadece İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerimizde kurulmuyor. Ar-Ge merkezleri Bilecik, Bolu, Düzce, Tekirdağ ve Sivas gibi illerde de kuruluyor ve Anadolu’ya yayılıyor. Bu durum Anadolu’daki firmalarımızın da rekabet gücünü yenilikçilikte ve Ar-Ge’de aradığının göstergesidir. Bu kapsamda, firmalarımızın Ar-Ge ve tasarım kabiliyetini artırmak için söz konusu desteklerden azami ölçüde yararlanma hususunda gereken hassasiyeti göstermesini önemsiyoruz. Bu durum, tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere, çelik, mutfak eşyaları, gıda ve kuyumculuk gibi potansiyel arz eden rekabetçi sektörlerin yer aldığı Kahramanmaraş için de geçerlidir.” dedi.

 Kahramanmaraş Eylem Planı’nın Hayata Geçirilmesinde, Kendi Görev Alanımızla İlgili Olarak Büyük Çaba Gösteriyoruz ve Göstermeye Devam Edeceğiz

 Kahramanmaraş’ın sanayi yapısına da değinen Emiroğlu, “Her anlamda yüksek bir gelişim yeteneğine ve rekabet gücüne sahip olan Kahramanmaraş, sahip olduğu coğrafi konum itibariyle ulusal ve bölgesel düzeyde önemli bir sanayi kentimizdir. İlimiz, Türkiye genelinde sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 48’inci, imalat sanayi gelişmişlik sıralamasında ise 27’inci sıradadır. İlimiz, 2007 yılında 81 il içerisinde sanayi sektöründe enerji tüketiminde 17’inci sıradayken, 2009 yılında 9’uncu sıraya yükselmiş durumdadır. Yine sanayi üretimini de 2002 yılından 2011 yılına kadar 2 kat arttırmıştır. Kahramanmaraş, 2023 Marka Şehirler vizyonu çerçevesinde, marka şehir olmaya aday bir ilimiz olarak dikkat çekmektedir. Bu kapsamda, Kahramanmaraş’ın, sanayi, kalkınma ve şehircilik, sağlık, ulaştırma, enerji, eğitim, içişleri, kültür, tarım ve hayvancılık potansiyelinin geliştirilmesi kritik öneme sahiptir. Hazırlık aşamasında, Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından aktif sağlanan ve Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’ın öncülüğünde hazırlanan “Kahramanmaraş İli Geliştirme Strateji ve Eylem Planı” ilimizin 2023 yılında 5 milyar dolar ihracat hedefini hayata geçirmesi açısından oldukça önemli bir yol haritası özelliğine sahiptir. Bu kapsamda “ekonomik, sosyal ve demokratik birikimi geliştirerek doğal ve kültürel çevreyi koruyarak, tarım, teknoloji, ticaret, taşımacılık, turizm alanlarında Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun cazibe merkezlerinden birisi olmak” vizyonu doğrultusunda hazırlanan kitapta Kahramanmaraş’ın mevcut eksiklikleri ve acil yapılması gereken eylem planları başlıklar halinde belirlenmiştir. Bu eylemlerin hayata geçirilmesinde, kendi görev alanımızla ilgili olarak büyük çaba gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak kendi görev alanımız kapsamında bulunan OSB, KSS, teşvikler gibi konularda Kahramanmaraş’ı daha iyi bir noktaya taşımak için çaba harcıyoruz. Kahramanmaraş’ın avantajlı bir yatırım şehri olduğunu, özellikle iş dünyamıza anlatmak için gayret ediyoruz. Ayrıca yatırım, Ar-Ge ve inovasyon teşvikleri konusunda sanayicimizi bilgilendirmek ve daha fazla bu imkânlardan yararlandırmak önemli hedeflerimizden biridir.” dedi.

 Emiroğlu, şu temennilerle konuşmasını sona erdirdi: Ülkemizde teknoloji ve inovasyon ortamının geliştirilmesi yolunda, rekabet öncesi işbirliklerinin artırılması, üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğinin etkinleştirilmesi, Ar-Ge teşvik mekanizmalarının daha verimli nasıl kullanabileceği gibi konuların geniş katılımlı bir ortamda değerlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle bugünkü etkinliğimizin son derece faydalı sonuçlar doğuracağından hiç şüphem yoktur. Sözlerime dünya ile rekabette çok önemli bir avantaj şansı yakalayamadığımız bir dönemde olduğumuza ve hep birlikte gayret göstermememiz halinde bu fırsatı büyük başarıya dönüştürebileceğimize olan inancımı ifade ederek son vermek istiyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum.”

 Açılış konuşmalarının ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim Ve Teknoloji Genel Müdürlüğü San-Tez Grup Üyesi İlker Sönmez, “San-Tez, Tekno Girişim ve Ar-Ge Merkezleri”,  KOSGEB Başkan Yardımcısı Hüseyin Tüysüz,

“Arge, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destekleri ve Tekmer” ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkan Yardımcısı Hilmi Yavuz, “Girişimciler, Üniversiteler ve Özel Sektöre Yönelik TEYDEB Destekleri” konulu sunumlarını yaptılar. Bilgi Günü, soru-cevap bölümünden sonra sona erdi.

Toplantıya Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe’nin yanı sıra, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü M. Fatih Karaaslan, İl Emniyet Müdürü Metin Aşık, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Kemal Kıymık, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Nesih Tanrıverdi, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Ömer Süha Uslu, KOSGEB Müdürü Sadık Gözek, OSB Müdürü Mehmet Temizel ve çok sayıda iş insanı ve akademisyen katıldı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.