1. Haberler

  2. Gündem

  3. GÜVENÇ: AK PARTİ MİLLETİ, HİZMET İÇİN YASAL DÜZENLEMELERE DEVAM EDECEKTİR.
GÜVENÇ: AK PARTİ MİLLETİ, HİZMET İÇİN YASAL DÜZENLEMELERE DEVAM EDECEKTİR.

GÜVENÇ: AK PARTİ MİLLETİ, HİZMET İÇİN YASAL DÜZENLEMELERE DEVAM EDECEKTİR.

TBMM Genel Kurulu'nda 11 günlük yoğun çalışmanın arkasından kabul edilen Torba Kanun ile ilgili olarak bir açıklama yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı GÜVENÇ, Torba Yasada yer alan düzenlemelerin toplumsal ve kurumsal talepleri karşılayan ve

A+A-

    Milletvekili Sıtkı GÜVENÇ, şehit ve gazi er ve erbaşlarımızın maaşlarında iyileştirmeler ile 2330 sayılı kanun kapsamındaki vazife malulleri ve terör olayları sonucu hayatını kaybeden ve yararlanan vatandaşlarımızı kapsayan bazı düzenlemelere de değindi. GÜVENÇ’in Torba Kanunda yer alan düzenlemelerle ilgili açıklamasından satırbaşları;

 

VAZİFE MALULLERİNE DERECE VE KADEME İLERLEMESİNE İMKÂN  SAĞLANDI

Daha önce sadece Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olanlar ile asayiş ve güvenlik hizmeti sırasında hayatını kaybeden veya malul olanlara tanınmış olan sanal intibak suretiyle maaş artış imkânı Torba Yasa ile tüm vazife malullerine sağlanmış oluyor. Bu artış yaklaşık 200-250 TL’dir.

 

Terörle mücadele kapsamında vazife sırasında şehit olan ve yaralanan er ve erbaşlarımızın yakınlarına ödenen maaşlarda yüzde 20 civarında iyileştirme sağlanmış olacak. Böylece Kanundan yararlanan vatandaşlarımızın maaşlarında 250 ile 400 TL arasında bir artış söz konusu olacaktır.

 

İSTİHDAM HAKKININ KAPSAMINI GENİŞLETİLDİ

Daha önce bildiğiniz gibi terörle mücadele sırasında şehit olanların yakınları ile gazilerimizin kendilerine bir istihdam hakkı bulunmakta idi. 6353 sayılı Kanunla şehit yakınlarına verilen istihdam hakkı birden ikiye çıktı. Şimdi ise Terörle Mücadele Kanunu kapsamı dışında bulunan ve görevi nedeniyle hayatını kaybeden veya malul olan yani vazife ve harp malulü kapsamında olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara ise bir istihdam hakkı getirilmiş oldu. Ayrıca vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerine de bir istihdam hakkı getirildi

 

TERÖR MAĞDURU SİVİL VATANDAŞLARIMIZA İSTİHDAM VE MAAŞ HAKKI SAĞLANDI

Terör mağduru sivil vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanlara kamuda bir istihdam hakkı verilmesini ve sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanacak.

 

EK ÖDEME VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YARDIMI KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Düzenleme ile şehit yakınları ve gazilerimizden ek ödeme ile eğitim-öğretim yardımı alamayanların da bu haktan faydalanmalarına imkân verildi.

 

ÜCRETSİZ SEYAHAT İLE SU VE ELEKTRİK ÜCRET İNDİRİMİ KAPSAMINI GENİŞLETİLDİ

Şehit yakını ve gazilerimizden su ve elektrik ücretlerinde indirim imkânından yararlanamayanların tamamı bu haktan yararlanma imkânına kavuşmuş olacaktır. Ayrıca gazilerimizin 25 yaşından küçük çocukları ile anne ve babalarına da ücretsiz seyahat hakkından faydalanma imkânını getiriyoruz. Bu imkânın tüm şehirlerde uygulanması yasal alt yapıya kavuşturulmuştur. Hareket kısıtlılığından dolayı toplumsal hayata katılımda çeşitli sıkıntılar yaşayan engellilerimize ve yaşlılarımıza yönelik ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kapsamını genişletiyoruz ve uygulamayı standardize ediyoruz.

 

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ KULLANAMAYANLAR DA BU İMKÂNDAN YARARLANACAK

Vazife ve harp malulü kapsamında olup, faizsiz konut kredisinden yararlanamayanlara da bu imkân sağlanmış olacaktır. Bu çerçevede, hak sahipleri 73.000 TL tutarında faizsiz konut kredisini yirmi yıl vade ile kullanabilecekler.

 

 

 

VAZİFE MALULÜ KAMU GÖREVLİLERİNİN ANNE VE BABALARINA AYLIK BAĞLAMADA ARANAN MUHTAÇLIK ŞARTI DA KALDIRILDI

Görevin etkisi ve tesiriyle hayatını kaybeden kamu görevlilerinin anne ve babasına aylık bağlamada aranan muhtaçlık şartı kaldırarak aylık alamayan anne ve babalara da aylık bağlanması sağlanması yeni düzenlemeyle sağlandı. 3 bin 744 vatandaşımızın anne ve babası muhtaçlık şartı kaldırıldığı için maaş imkânına kavuşacaktır.

 

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZİN AYLIKLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILDI

2330 sayılı Kanun ile harp malullüğü kapsamındaki kamu görevlileri ile 3713 sayılı kanun, 2330 sayılı kanun ve Harp Malullüğü kapsamındaki er ve erbaşların aylıklarında üst sınırın kaldırılmasıyla maaşlarında artış sağlandı.

 

ÇALIŞAN GAZİLERİMİZİN MALULİYET AYLIĞI KESİLMEYECEK

Artık gazilerimiz çalıştıkları için maluliyet aylıkları kesilmeyecek ve iki aylığı birden alabilecekler ve sonraki çalışmalarından dolayı ayrıca emekli aylığı alabilecekler.

 

DAHA FAZLA ENGELLİ VE YAŞLI VATANDAŞIMIZ 2022 DEN YARARLANABİLECEK

Paketin içinde yer alan önemli konulardan biri de; 2022 kapsamında sosyal yardım alan engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yardım bağlanması için belirlenen miktarda yapılan değişikliktir. Bu daha fazla engelli ve yaşlı vatandaşımızın 2022 kapsamına alındığı anlamına gelmektedir. Ayrıca bugüne kadar yapılan yersiz ödemeler nedeniyle SGK tarafından bu vatandaşlarımıza çıkarılan borçların tamamı silinmiş olacaktır.

 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DÜZENLEMER

Sosyal Güvenlik Denetmenleri ile denetmen yardımcılarının özlük haklarına ilişkin düzenlemenin 5502 sayılı Kanundan 657 sayılı Kanuna taşınması, kariyer uzman yardımcılarının uzmanlığa geçişte yabancı dil yeterliliklerine ilişkin ek 41 inci maddeye uyumun sağlanması, vekil memur olarak görev yapanlara görev yaptıkları sürelere bağlı olarak bir yılda 20 günü geçmemek üzere her ay için 2 gün yıllık izin verilmesi, kadın memurlar için doğum sonrası gece nöbeti ve vardiyası verilemeyen sürenin bir yıldan iki yıla çıkarılması gibi düzenlemeler de Torba Yasada yer alıyor.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA ALINMASI

Teşkilat kanunlarında yer alan düzenlemelere istinaden sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin de memur kadrolarına atanması ve buna ilişkin usul ve esaslar ile hâlen sınav süreci devam eden 4/B alımlarının da kapsama alınması ve 2011 yılında 632 sayılı KHK'nin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşme imzalandığı halde çalışma şartını taşımamaları sebebiyle kadroya geçemeyen 4/B’li personelden idari yargıda dava açanların durumu düzenlenmektedir.

 

5510-İNTİBAK EK SÜRE

23.4.1999 ila 14/2/2005 tarihleri arasında disiplin soruşturması kapsamında görevlerine son verilenlere daha önce 5510 sayılı Kanunun geçici 44 üncü maddesi kapsamında sağlanan sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı toplamlarının ilgili kurumlar tarafından yatırılmasına imkan sağlayan düzenlemeden yararlanmak için süresi içinde müracaat etmeyen veya edemeyenlere ek süre verilmesi öngörülmektedir.

 

28 ŞUBAT-MEMURİYETE GERİ DÖNME

28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların, gerekli şartları taşımaları kaydıyla yeniden göreve alınmalarına imkân sağlayan düzenleme yapılarak kılık kıyafet hükümlerine aykırılık iddiasıyla memuriyetle ilişiği kesilenlerin mağduriyetleri giderilecektir.

 

 

 

 

 

MUHTARLARA VE KÖY KORUCULARINA ZAM 

İhdas edilen maddelere göre, muhtarların aldığı 460 liralık ödenek tutarını, Bakanlar Kurulu 875 liraya kadar çıkarmaya yetkili olacak.55 yaşını doldurduğu için görevleriyle ilişkileri kesilen köy korucularının en düşük aylıkları, 383,96 liradan 652,72 liraya; en yüksek aylık miktarı ise 614,33 liradan 883,10 liraya yükseltildi.

 

 

 

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZ ULAŞIM HİZMETLERİNDEN İNDİRİMLİ YARARLANABİLECEK

Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanacak.

 

TORBA YASADA KAHRAMANMARAŞ’IN ÇAĞLIYANCERİT OLARAK BİLİNEN İLÇESİSİNİN ADI ÇAĞLAYANCERİT OLARAK DÜZELTİLMESİ DE YER ALIYOR

Kahramanmaraş’a bağlı “Çağlayancerit” ilçesinin adının Resmi Gazete ’de sehven “Çağlıyancerit” olarak yayımlanmasının ve ilçenin adının resmi belge ve evraklarda yanlış olarak yazılmasına neden olduğundan ilçenin adının “Çağlayancerit” olarak değiştirilmesi öngörülmektedir.

 

Torba Yasada Avrupa Birliği müktesebatına uyum doğrultusunda Karayolları Trafik Kanununda da bazı önemli yeniliklerin olduğa değinen Milletvekili GÜVENÇ, Torba Kanunda vatandaşın menfaatine yönelik daha birçok düzenlemenin yer aldığını, AK Partinin millet için bu düzenlemelerinin devam edeceğini söyleyerek Kanunun milletimize hayırlı olmasını diledi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.