1. HABERLER

  2. ŞEHRE KATKI SUNMAK, VEFADIR!
ŞEHRE KATKI SUNMAK, VEFADIR!

ŞEHRE KATKI SUNMAK, VEFADIR!

AK Parti Onikişubat İlçe Belediye Başkan Aday Adayı Doç. Dr. Fikret Mazı “Farkım, Türkiye’de ve dünyadaki değişimlerin ve bu değişimlerin şehirlere yansımalarının farkında olmak” dedi

A+A-

 

 

“Tabir yerindeyse her şeyin yeniden ele alınıp yapılacağı bir süreçte sahip olduğum tecrübeleri ruhen ve fiilen ait olduğum şehre bir katkı olarak sunmam gerektiği vefamın bir gereğidir”

 

AK Parti Onikişubat İlçe Belediye Başkan Aday Adayı Doç. Dr. Fikret Mazı “Neden belediye başkanlığına aday oldunuz?” sorumuza “Belediye, yerel yönetimler ve kentleşme benim 20 yıldır uğraştığım, içinde olduğum bir konudur. Kente ve kentleşmeye ilişkin onlarca ulusal ve uluslararası etkinliğin çoğunda koordinatörlük görevi yapmış birisiyim” diyerek, şu karşılığı verdi:

“Aynı zamanda yüzlerce projenin ya danışmanlığını ya da bilirkişi olarak hakemliğini yaptım. Dolayısıyla geçmişte ve günümüzde ne kadar kentsel sorun ve bu sorunların çözümüne ilişkin geliştirilen politika ve proje varsa, bunların hepsine vakıf oldum. Tabii öne sürülen politika ve projelerin uygulamada karşılaştığı sorunlar da tarafımdan incelenmiştir.

Gerek yurt içi eğitimim ve iş tecrübem gerekse yurt dışı eğitimim ve iş tecrübem kendimde belediye yönetimi konusunda önemli işler yapacağıma dair bir kanaat oluşturdu. Yeni bir Büyükşehir Belediye uygulamasının söz konusu olduğu, tabir yerindeyse her şeyin yeniden ele alınıp yapılacağı bir süreçte sahip olduğum tecrübeleri ruhen ve fiilen ait olduğum şehre bir katkı olarak sunmam gerektiği vefamın bir gereğidir diye düşündüm. Tabi bütün bunlar bir nasip işidir. Biz işin fiili duasındayız” 

 

NEDEN ONİKİŞUBAT, İLÇEYİ YETERİNCE TANIYOR MUSUNUZ?

 

Onikişubat benim 40 yıldır fiilen içinde yaşadığım ilçedir. Çocukluğum Nahırönü ve Tekke’de, gençliğim Karamanlı Mahallesi’nde geçti. Hali hazırda ailem Tekerek yolunda ikamet etmektedirler. Ben Nahırönü’nün aşşabaş dediğimiz patlıcan ve marul tarlalarının içinde büyüdüm. Aynı zamanda Dumlupınar İlkokulu’nun üstünde bulunan zibillik, çocukların yegane oyun alanıydı ve ben orada oyun oynadım.

Karamanlı Mahallesi’nin neredeyse tamamı zeytinlikti ve az ilerisinde bağların toprak yolu başlardı. O günler; yeşil ağaçlarıyla, komşuluk ilişkileriyle, at arabalarıyla bağlarına giden insanlarıyla bir nostalji olarak burnumda tütüyor. Aynı zamanda Şekerdere daha istimlak edilmeden oradaki toprak yol bizim Karamanlı Mahallesi’nden çarşı merkezine gittiğimiz yoldu. Bunları, bu şehrin yaşımın müsaade ettiği ölçüde, tarihinin içinde olduğumu belirtmek için söylüyorum.

Öte yandan Onikişubat ilçesi en son değişiklikle hem fiziksel anlamda hem de sosyo-ekonomik anlamda değişmiştir. Bu bağlamda hastanenin üstündeki çamlıktan Uzunoluk’a, oradan Azerbaycan Bulvarı’na ve oradan da Adana yolundan Türkoğlu ilçe sınırına kadar olan hat Şehir merkezinde Dulkadiroğlu ilçesiyle aramızdaki sınırı oluşturmaktadır. Öte yandan ilçe sınırlarına dahil edilen 81 belde belediyesi ve köyün de sınırlarını ele aldığımızda kabataslak Ilıca’dan Tekir’e, oradan Başkonuş’a kadar olan bölge ilçe sınırları içine fiilen dahil olmuştur.

Köylerin mahalle statüsüne kavuştuğu ortamda çok çeşitli gelişmişlik düzeyleri ve yine çok çeşitli ekonomik düzeylerin oluştuğu bir bölgeden söz etmeliyiz. Bu durumda ilçe nüfusunun iş meşgalelerinin de sanayiden ticarete, tarım ve hayvancılıktan geleneksel el sanatlarına kadar uzandığı geniş bir yelpazede seyir ettiğini görmekteyiz.

 

SİZİN FARKINIZ NE OLACAK?

 

Farkımı Türkiye’de ve dünyadaki değişimlerin ve bu değişimlerin şehirlere yansımalarının farkında olmak şeklinde özetleyebiliriz. Yeni belediyecilik anlayışı ve bu anlayışa uygun yeni belediye başkanı tipi, artık kentleri sadece teknik altyapı hizmeti sunan bir birim olmaktan çıkartıp günümüz dünyasının getirdiği rekabet ortamında şehrin her türlü potansiyelini değerlendirip sadece bölgesi ya da ülkesiyle değil bütün dünyayla yarış içinde olduğunu düşünen bir belediye başkanı vizyonunu gerektirmektedir.

Bu anlamda şehrin paydaşlarını oluşturan iş dünyası, sivil toplum ve meslek odaları vs. ile birlikte şehrimizi kalkındıracak stratejik planı uygulamak koşuluyla şehrimizi marka haline getirecek çalışmaların koordinatörlüğünü ve liderliğini yapacak bir belediye başkanı profili önümüzde durmaktadır. Şehrimizin bir cazibe merkezi haline gelebilmesi için gerekli vizyona sahip olduğuma ve Cumhuriyetimizin 100. yılına dönük hedefleri içeren 2023 vizyonuna dönük çalışmaları yapacağıma inanıyorum.               

 

TEMEL PROJELERİNİZDEN KISACA BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?

 

Sorunuzu cevaplamadan önce bir konunun açıklığa kavuşmasında yarar var. Öncelikle bir şehirde yapılacak işlerin Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında paylaştırıldığını vurgulamalıyım. Bu durumda büyükşehir Belediyesinin görev alanına giren bir konuda proje yapacağım demek iş bilmemezlik demektir.

En başta ulaşım ve altyapı hizmetleri doğrudan Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gereken işler olduğu için, bu, ilçe belediyelerinin ayrıca şehrin bütününe yönelik park, kamusal alanlar vs. bu alanda çalışma yapmalarını engellemektedir. Dolayısıyla cadde yapacağım, caddede şöyle alt geçit, böyle üst geçit yapacağım, ulaşım hatları geliştireceğim demek abesle iştigaldir. Eskiden bildiğimiz belediye anlayışının değiştiği ve görevlerin de değiştiği bir durumu anlamamız gerekiyor ki beklentilerimizde ona dönük olsun. Halkımız bir şey bilmiyor ne söylersek inandırırız anlayışı geride kaldı. Her şeyin farkında olan hemşehrilerimiz, bizim yapacağımız projelerin gerçekleştirilme oranını da hesaba katarak yapacaklarımızı öngörmektedir.

Bu açıklamadan sonra bir de şunu vurgulamakta yarar var. İlçe belediyesinin klasik görevleri Belediye Kanununda sayılmıştır. Bunun dışında da Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan bir imar planını uygulamak görevi vardır. İlçe belediyesinin her türlü imar uygulama işlemleri, gerektiğinde Büyükşehir Meclisi’nin denetimi altındadır. Tabi iyi bir imar planının hazırlanması ve bununda Büyükşehir meclisinde onaylanmasını sağlamak az bir şey değildir.

Öte yandan otopark yapmak ve işletmek, mezarlık yerlerinin tespiti ve cenaze hizmetlerinin yerine getirilmesi ve hal ve mezbahane işlerinin de tamamı Büyükşehir’e aittir. Büyükşehir uygun gördüğünde bu işlerin işletmesini ilçe belediyesine devredebilmektedir. Henüz Büyükşehir’le ilçe belediyesi arasında böyle bir protokol imzalanmamıştır. Bu anlamda Büyükşehir’in yetkisi alanına giren bir konuda yapacağım edeceğim demek popülizm olur.

İlçe imar planının içine Onikişubat ilçemizin bütün kentsel dönüşüm alanlarının ihtiyaçlarımıza göre yeniden yapılması girmelidir. Yine turizm potansiyelimizin geliştirilmesi anlamında kültür sanat faaliyetlerinden festivallere, oradan barajlarımızın çevresel şartlarının bozulmadan şehrin bir parçası haline getirilmesi, bu anlamda su sporları, kış sporları, doğa turizmi ve termal turizme dönük çalışmalar yapmak da öncelikli hedeflerimizdendir. Binalarımızın yapımı ve sokaklarımızın teşkili konusunda tarihi dokuya uygun, Kahramanmaraş kimliğiyle uyumlu politikaların uygulanması da yine hedeflemiz arasında yer almaktadır.

Ayrıca Onikişubat ilçemizde sosyo-ekonomik açıdan üst tabaka bir kitlede yaşamaktadır. Söz konusu kitlenin yurt içi ve yurt dışında gördüğü kentsel hizmetleri talep ettiğini de göz önüne alarak ilçemizi yaşanabilirlik kriterleri doğrultusunda geliştirerek mutlu kılmayı istiyoruz.

Akademik kimliğimle, üniversiteyle, esnaf çocuğu olmam nedeniyle esnafımızla gurbette yaşayan birisi olarak ilçemizde yaşayan gurbetçilerin hissiyatlarını anlayıp empati kuracağımı ve onların beklentilerine uygun çalışmalar yapacağımı söylemek istiyorum. Aynı şekilde ilçemiz sınırları içinde bulunan ekonomik yönden sıkıntıda olan hemşehrilerimiz için her türlü sosyal belediyecilik uygulamaları devam ettirilecektir. Çocuklar ve gençlere dönük her mahalleye kütüphane ve spor tesisleri, yaşlılarımıza ve engelli insanlarımıza dönük projeler, bayanların beklentilerine uygun alanların teşkili zorunlu görülmektedir.

Onikişubat ilçemiz bizim evimizdir. Burada yaşayan herkes bu evin bir ferdidir. Hepsinin bir yeri, rolü ve değeri var. Bu bilincin arttırılması bizim görevimizdir.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

 

Kentsel dönüşüm önümüzde duran önemli işlerden bir tanesidir. “Eskiyi yık yeniyi yüksek yap ve betonlaşmayı arttır.” anlayışı kentsel dönüşüm değildir. Soysal, ekonomik ve kültürel anlamda değişimleri öngörmek ihtiyaç duyduğumuz sosyal donatıyı ve yeşil alanları arttıran, günümüz ihtiyaçlarını karşılarken tarihi kimliğimizin göz önünde bulundurulduğu bir kentsel dönüşüm yapmalıyız.

Kentsel dönüşümün tatbikini sadece konut alanlarına yönelik yaparsak da bir yanlış yapmış oluruz. İlçede bütün kentsel dönüşüm alanları tek bir planın, yani bütüncül bir planın parçası olarak ele alınırsa bu durumda şehrimizin siluetini olumlu etkilemiş oluruz. Kentsel dönüşümle kentsel sorunlarımızı ölçüp bir kentsel rönesans gerçekleştirebiliriz. Kentsel dönüşümün belediyeye ve halka dönük yönleri ve teknik bazı prosedürleri var. Bütün bunları şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla yürütmeli ve insanlarımızı sağlıklı konutlara kavuşturmalıyız.

 

ADAY ADAYLIĞI ÇALIŞMALARINIZ NASIL GİDİYOR?

 

Maalesef aday adaylığı süreciyle adaylık sürecinin karıştırıldığı bir hengâmede yaşıyoruz. Onikişubat ilçesinde aday adaylığı müracaatı yapmış 13 kişiden biriyim. Bunların içinden birisi partimizce aday yapılacaktır. Dolayısıyla adaylardan biri seçilecek diğer 12’si daha önceki yaptığı işine dönecektir.

Partinin tercihini henüz yapmadığı bir ortamda gerekli çalışmalar yapılırken görüntü ve çevre kirliliği oluşturmamak gerekmektedir. Aday adaylarının bu süreçte yapacağı işler Yüksek Seçim Kurulu’nca belirlenmiş ve sınırlandırılmıştır. Öte yandan hemşerilerimizi de aday adaylarını tanıma merakının da giderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda usulüne uygun olmak kaydıyla medyada bazı çalışmalarımız olmuştur.

Bunun dışında 9 Kasım’da yapılacak Parti Teşkilatı temayül yoklamasına dönük olarak başta partimizin il ve ilçe yönetimleri ile mahalle ve köy temsilcilerini oluşturan delegelerimize kendimizi anlatma çalışmalarımız sürmektedir. Bire bir temaslarımızda oldukça yararlı, öğretici durumlarla karşılaşmaktayız. Bu durum bizim ilçenin sorunlarını bizzat yaşayanlardan dinlememize imkân vermektedir. Bu da gerçekçi politikalar ve çözüm önerileri ve projeler geliştirmemize yardımcı olacaktır.

 

SON OLARAK EKLEMEK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

 

İnsan yaşadığı sürece bir imtihanın içindedir. Bu imtihanda çeşitli sorumluluklar üstlenmek insaniyetimizin bir gereğidir. Yapacağımız işler ahirette bizim ya kurtuluşumuza vesile olacak ya da helakimize yol açacaktır. Bu bilinçle attığım her adımın birgün hesabının verileceğini biliyorum. İyi işler yapıp insanların hayır dualarını almak hedefindeyim.

Şu da bir gerçek ki ahirette niye Belediye Başkanı olmadın diye bir sual yoktur. Bu nedenle bu işin bir nasip kısmet olduğunu kabul etmek gerekir. Bu durumda ne haset yapmaya ne de gıybet etmeye gerek vardır. Bize düşen fiili duayı eksiksiz yapmaktır. Allah’ın takdir buyurduğu kaderi yaşadık ve yaşayacağız. Duam Allah’ın hakkımda hayırlısını vermesidir. Milletimize ve şehrimize hizmet etmenin dışında bir beklentimiz yoktur. Kırılacak bir gönlümüz de yoktur ki işin içine nefsimiz girsin.

Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın önündeki aday tercihlerini arttırma yolunda bir seçenek olarak adaylığımı koydum. Onun vizyonuna inandım ve ona güveniyorum. Onunla yol yürümeye devam edeceğimi vurgulamak istiyorum. 42 yaşındayım, bütün hayatım toplum önünde geçti. Alnım ak yüzüm pak olarak karşınıza çıktım. Teveccüh halkımızdan, takdir Allah’tandır.

 

 

DOÇ. DR. FİKRET MAZI KİMDİR?

1971 yılında Kahramanmaraş doğumludur. Dumlupınar İlkokulu, Gazi Ortaokulu ve Kahramanmaraş Lisesini bitirdi Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Kent Sosyolojisi üzerine yaparak Kamu Yönetimi alanında bilim uzmanı oldu

Doktora eğitimini İklim Değişikliği Politikası konusunda yaptı ve Kent ve Çevre Bilimleri Doktoru unvanı aldı. 2010 yılında Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikası alanında doçentlik unvanı aldı. Yurtdışı deneyimi olarak, Toronto/Kanada’da doktora tez çalışması, Londra/İngiltere’de Kentsel Dönüşüm Stajı, Dublin/İrlanda’da öğretim üyeliği yaptı. Kentleşme ve Konut Politikası, Çevre Politikası, Yerel Yönetimler,  Şehir ve Bölge Planlama,  Çevre Hukuku, İmar Hukuku, Kent ekonomisi ve stratejik Yönetim Üniversitelerde verdiği derslerden bazılarıdır.

Rektör Danışmanlığı, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı gibi idari görevler üstlendi. Onuncu kalkınma Planının hazırlanmasında Kamu Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu üyeliği yaptı. Kentsel sorunlar üzerine düzenlenen Ondan fazla ulusal ya da uluslararası sempozyumda koordinatörlük ya da bilimsel komite üyeliği yaptı. Kentleşme ve Yerel Yönetimler üzerine yayın yapan sekiz dergide akademik danışmanlık yapmaktadır. AK Parti Siyaset Akademisinde Kent Vizyonu, Büyükşehir Belediye Mevzuatı, Yerel yönetimlerin yapısı üzerine 40’ın üzerinde kentte seminer verdi. Kent,  Çevre ve yerel yönetimler alanında 30’un üzerinde bilimsel çalışma ve proje yaptı.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.